Netscape/Mozilla Mail & News

Ustawienia poczty

Wybierz z menu Edycja, a z rozwiniętej listy Konfiguracja kont.... 1

Serwer wysyłający

W oknie z ustawieniami Serwera poczty wychodzącej, w polu Nazwa serwera wpisz wpisz brama.eko.wroc.pl. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Używaj identyfikatora uzytkownika oraz hasło. W polu Użytkownik wpisz swój login. Skorzystaj z informacji przesłanych Ci przez administratora, jeśli masz jakieś wątpliwości.

W wyborze Użyj szyfrowania połączenia typu: zaznacz opcję Bez szyfrowania lub pozostaw włączoną TLS, jeżeli jest dostępne. Kliknij w lewym dolnym rogu przycisk Dodaj konto.

2

Rodzaj konta

W oknie Konfiguracja nowego konta zaznacz Konto pocztowe. Kliknij Dalej. 3

Tożsamość użytkownika

Podaj swoje imię i nazwisko w polu do tego wyznaczonym, poniżej podaj swój adres email. Kliknij Dalej. 4

Ustawienia serwerów

W wyborze rodzaju serwera zaznacz Serwer POP, poniżej w polu Serwer poczty przychodzącej wpisz brama.eko.wroc.pl. Kliknij Dalej. 5

Ustawienia użytkownika

Podaj swój login w polu Nazwa użytkownika. Skorzystaj z informacji przesłanych Ci przez administratora, jeśli masz jakieś wątpliwości. Kliknij przycisk Dalej. 6

Nazwa konta

Nadaj swojemu kontu wybraną nazwę w polu Nazwa konta. Kliknij przycisk Dalej. 7

Podsumowanie

Sprawdź swoje ustawienia na wyświetlonym ekranie. Zwróć uwagę, czy w polach Nazwa użytkownika podałe/aś włąściwy login oraz czy nazwy serwerów zawierają brama.eko.wroc.pl. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Zakończ. Gotowe. 8 Wróć na górę