Opera M2

Ustawienia poczty

Wybierz z menu Mail (Poczta w polskiej wersji językowej), a z rozwiniętej listy New account (Nowe konto). 1

Zwykłe konto

Spośród rodzajów kont wybierz Regular email (POP) (Zwykłe konto pocztowe). Kliknij Next (Dalej). 2

Identyfikacja użytkownika

Wpisz swoje imię i nazwisko lub nazwę organizacji, jeśli jest to konto firmowe. Poniżej podaj wpisz swój adres email na Zielonej Bramie. Kliknij Next (Dalej). 3

Ustawienia konta

Podaj swój login oraz hasło. Skorzystaj z informacji przesłanych Ci przez administratora, jeśli masz jakieś wątpliwości. Kliknij Next (Dalej). 4

Ustawienia serwera

W polu Incoming server (Serwer poczty przychodzącej) wpisz brama.eko.wroc.pl. W polu Outgoing server (Serwer poczty wychodzącej) także wpisz brama.eko.wroc.pl

Jeśli chcesz, aby twoje wiadomości były pozostawiane na serwerze, zaznacz Leave messages on server (Pozostaw kopie wiadomości na serwerze).

Kliknij Finish (Zakończ).

5

Dodatkowe ustawienia konta

Ponownie rozwiń z menu Mail (Poczta) i wybierz z listy pozycję Manage accounts (Zarządzanie kontami). 6

Zarządzanie kontami

Z wyświetlonej listy wybierz swoje skonfigurowane dopiero konto na Zielonej Bramie i kliknij Edit (Edytuj). 7

Ustawienia autoryzacji

W zakładce Servers (Serwery) na dole znajdziesz pozycję Authentication (Autoryzacja). Rozwiń listę i zamiast None (Brak) wybierz Auto. 8 Wróć na górę