MS Outlook Express:

 1. Z menu wybierz Narzędzia > Konta...
 2. W zakładce Poczta wybierz swoje konto na serwerze mail.heron.pl i kliknij Właściwości
 3. W zakładce Serwery zaznacz Serwer wymaga uwierzytelnienia
 4. Kliknij Ustawienia... po prawej stronie od Serwer wymaga uwierzytelnienia
 5. Zaznacz opcję Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

MS Outlook na Windows XP:

 1. Z górnego menu wybierz Narzędzia > Opcje...
 2. Wybierz zakładkę Ustawienia poczty
 3. W górnej grupie Konta e-mail kliknij Konta e-mail...
 4. Kliknij opcję Wyświetl lub zmień istniejące konta e-mail
 5. Wybierz swoje konto i kliknij Zmień...
 6. W prawym dolnym rogu okienka kliknij Więcej ustawień...
 7. Wybierz zakładkę Serwer wychodzący
 8. Kliknij opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia
 9. Zaznacz opcję Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

Eudora

 1. Z menu wybierz Tools > Options...
 2. Zaznacz Allow authentication przy SMTP Server (outgoing)

Netscape/Mozilla Mail&News

 1. Wybierz swoje konto i kliknij po prawej stronie View settings for this account
 2. W oknie Mail & Newsgroups Accont Settings wybierz Outgoing Server (SMTP)
 3. Zaznacz Use name and password, a w oknie User Name wpisasz nazwę swojego konta POP3

The Bat!

 1. Z menu wybierz Konto > Właściwości
 2. Z okienka Modyfikacja danych konta wybierz Serwery
 3. W Serwer SMTP kliknij Autoryzacja
 4. Zaznacz Sprawdzaj autoryzację dla SMTP