poczta.eko.org.pl
Odbierz pocztę - RoundCubeMail

Odbierz pocztę - SquirrelMail-ssl

Uprzejmie informuję, że na stronie panelu administracyjnego pojawiła
się nowa opcja filtrowania wiadomości spamowych.
Filtr działa w ten sposób, że przenosi oznaczone jako SPAM.
wiadomości - (w temacie zawarty jest ciąg znaków [SPAM]) -
do katalogu SPAM. Katalog SPAM dostępny jest poprzez klienta poczty
na stronie http://poczta.eko.org.pl.
W przypadku HORDE, katalog ten automatycznie jest wyświetlany w puli katalogów
użytkownika, w przypadkum kiedy chociaż jedna wiadomość tam trafi.
W przypadku SquirrelMail, katalog także powinien zostać automatycznie dołączony do katalogów subskrybowanych.
Jeśli w SquirrelMail ten katalog nie będzie widoczny należy wybrać z górnego menu opcję "Foldery"
i dokonać subskrypcji folderu SPAM.

W celu włączenia filtracji wiadomości oznaczonych jako SPAM,
należy zalogować się na stronę https://ssl.eko.org.pl/admin
podając jako login i hasło dane do poczty, zaznaczyć opcję ANTYSPAM
i kliknąć na "Zmień dane". Od tego momentu nowe
wiadomości z nagłówkiem w temacie [SPAM]
zostaną autoamtycznie przeniesione do katalogu SPAM.

W celu zabezpieczenia przepełnienia skrzynki wiadomości z katalogu SPAM,
będą usuwane ostatniego dnia każdego miesiąca.
Pierwsze usunięcie wiadomości odbędzię się 30.11.2008.Usterki proszę zgłaszać na support@eko.org.pl.


Ustawienia dla programów pocztowych